SØPPELAVFALL

I forbindelse med en flytteprossess har flere behov for å kaste avfall eller ting som ikke lengre er i bruk og tar plass.

I samarbeid med Franzefoss og Oslo Kommune har vi gode avtaler til kundene.

Avfall som vinterdekk, bilbatterier, maling eller malingsspann blir ikke mottatt. Alt blir kastet usortert og det er egne priser for papir og trevarer. Hvitevarer blir kastet gratis.