KONTORFLYTTING

Flyttegjengen er bedriftens avdeling for kontorflytting og møbelmontering på Lysaker. Mobil 406 77 060


For at flyttingen skal bli en suksess er det viktig at man gjør gode forberedelser. Det er mange momenter som skal koordineres, og mye arbeid som kan gjøres frem til selve flyttedatoen.

Vi leverer følgende tjenester før man flytter:

Pakke- og merkeinstruks
Ryddeaksjon
Polstring av bygg
Nedpakking
Romnummerering
Merking av bygg
Internflytting, ommøblering eller omrokering av kontorarbeidsplasser.

- Vi utfører de fleste typer flytting av kontorarbeidsplasser, kopimaskiner og -utstyr, pauserom, kantiner, arkiver, rekvisitarom, resepsjoner og lignende.
Kontorflytting utføres både internt i samme bygg, og mellom ulike adresser.

Arkiv og bibliotek - Vi tilbyr tjenester knyttet til katalogisering, nedpakking, registrering og flytting av eksisterende arkivmateriale og bibliotek til næringslivet og offentlig forvaltning i Norge.
Vi tilbyr også løsninger for fjernarkivering av arkiver i egne lagerbygg.

IT- og kontorutstyr
- Ved kontorflytting blir alt av it- og kontorutstyr registrert, pakket og flyttet på trygt vis av våre erfarne sjåfører og flyttemedarbeidere.

Safer, brannsikre arkivskap og tyngre kopimaskiner og -utstyr - Vi har alle former for utstyr og hjelpemidler til flytting av safer, brannsikre arkivskap og tyngre kopimaskiner og -utstyr, slik at disse transportoppdragene kan løses sikkert og effektivt.

Opprydding og avfallshåndtering - Vi tilbyr gjerne å rydde opp, samt å utføre rengjøring av kontorlokalene etter endt utflytting. Og vi kan også kjøre overskuddsmøbler, arkiver og brukt it- og kontorutstyr til lager for oppbevaring eller til godkjent miljøstasjon for destruksjon, hvor blant annet papp og papir, plast, trevirke, metall, elektronikk og møbler blir kildesortert før destruksjon.