Adresseslurv kan koste deg dyrt
Slurver du med å sende ut melding om ny adresse, kan regninger lett komme på avveie. Resultatet kan bli stengte telefoner, inkassokrav og ugyldige forsikringer.

Sommeren er flyttingens høysesong både for studenter og andre som bruker ferien til å skifte bosted. En kjedelig, men nødvendig del av flyttingen er å melde adresseforandring.

Meld først og fremst fra om flyttingen til både ditt gamle og ditt nye postkontor. Ditt gamle for at posten skal videresendes fra din forrige adresse, og ditt nye for at posten skal bli levert på din nye adresse. Posten din blir videresendt i ett år etter adresseforandringen. Det tar imidlertid lenger tid før den kommer frem sammenlignet med post som er riktig adressert. Posten har egne blanketter beregnet på meldinger om adresseforandring.


Folkeregisteret
Du er pliktig å melde din nye adresse til Folkeregisteret. Meldingen skal skje innen 8 dager etter at du har flyttet. Hvor du er folkeregistrert bestemmer blant annet hvilken kommune du skal skatte til.


Alle skal melde fra til Folkregisteret, også om flyttingen skjer innenfor samme kommune. Imidlertid er det en regel som sier at enslige personer med adresse hos foreldrene, men som bor i en annen kommune på grunn av undervisning, vanligvis ikke skal ha annen folkeregistrert adresse enn foreldreadressen. Dette bbetyr at studenter ikke får registrert flytting til studiekommune, selv om de er forpliktet til å melde flytting.

Offentlige kontor
I tillegg til å informere Folkeregisteret, bør du sende adressen til flere offentlige kontor og etater som ikke oppdateres ofte i forhold til endringer i Folkeregisteret. Dette gjelder Forsvaret, Lånekassen, Husbanken og Motorvognregisteret hos Biltilsynet. Registreringen går også sent hos kommunekassen og trygdekontoret. Derfor kan du med fordel melde fra også til disse.

Regninger
Som hovedregel kan man si at du bør passe på å melde adresseforandring til alle du får regninger fra. (Dersom du har planer om å betale regningene vel å merke.) Arbeidsgiver, studiested, forsikringsselskap, bank, teleleverandør, internettleverandør, fagforeninger, bokklubber, avis- og tidsskriftabonnementer, klubber og foreninger. Alle bør få melding om at du har flyttet. Eventuelle polisenummer, kontonummer, medlemsnummer, abonnementsnummer eller kundenummer bør du føre på flyttemeldingen.

Husk at det er ditt ansvar å betale regningene i tide. Det er din egen skyld dersom du betaler regningene dine for sent på grunn av at posten er forsinket og dette skyldes at du har somlet med å melde fra om din nye adresse. Derfor kan du risikere å måtte betale både purregebyr og inkassokrav. Og dersom for sen betaling gjør at Telenor velger å stenge mobiltelefonen din, har de full rett til det. Det kan altså lønne seg å melde fra om ny adresse!

Følg opp
Selv om du har vært en flittig flyttemelder, kan du komme ut for mottakere som ikke er like flinke. Følg derfor opp og gi avsender beskjed når du får post som er adressert feil.