Dødsbo

Ved dødsbo kan vi oppbevare deres eiendeler på vårt minilager. Eller kaste ting og tang som det ikke er behov for på et avfallsdeponi. Hvitevarer blir levert gratis hos nærmeste el-leverandør, (Elkjøp, Expert, o.l.) Ved kasting av søppel tilkommer et avfallsgebyr.